Sikkerhetsrådgivning og kursvirksomhet                                                      
OM FELIX IVERSEN NYHETER KONTAKTINFO
Kursoversikt
Kursinformasjon
Planlagte kurs
 
Kursoversikt/godkjenninger
Vi har sertifiseringer/godkjenninger for følgende typer kurs:

Sertifisert av Teknologisk Sertifisert for opplæring på følgende typer arbeidsutstyr

*Truck med løftekapasitet under 10 tonns.
*Trucker med løftekapasitet over 10 tonn.
*Teleskoptrucker.
*Masseforflytningsmaskiner.
*G-1 mobilkraner
*G-4 traverskraner
*G-8 lastebilkraner
*G-20 fastmonterte kraner
*G-11 stropping/anhukning

Disse kursene tilbys som komplette kurs med teori og praksis. Alternativt med teori på kurs og praksis bedriftsinternt under fadderordningen.


Godkjent av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for følgende typer ADR-kurs

*ADR-grunnkurs.
*ADR-kurs klasse 1 (eksplosiver).
*ADR-kurs, klasse 7 (radioaktive stoffer).
*ADR-kurs, tank, alle klasser


Godkjent av Vegdirektotatet for kurs i arbeidsvarsling (skiltkurs)

*Kurs 0, (basiskurs)
*Kurs 1, obligatorisk kurs for alle som skal arbeide på eller langs veg.
*Kurs 2, kurs for ansvarshavende i bedriften.
*Kurs 3, manuell trafikkdirigering.


Godkjent av Norsk Brannvernforening for følgende kurs i brannvern

*Kurs i varme arbeider ,førstegangskurs.
*Resertifisering, varme arbeider.


Andre typer kurs med teori og praksis (dokumentert opplæring)

I henhold til &48 i Forskrift 555 (Forskrift om bruk av arbeidsutstyr) stilles det krav om dokumentert sikkerhetsopplæring på en rekke arbeidsutstyr som kan være farlig i bruk.
Vi gjennomfører kurs på følgende typer arbeidsutstyr som dokumentert sikkerhetsopplæring:

*Personløfter (lift)
*Oppfrisking stropp/anhukning
*Lastsikring
*Snøscooter
*ATV (firehjuling)
*Håndholdt verktøy


Påmelding på kurs.
Påmelding på kurs kan gjøres på e-mail felixive@start.no Alternativt på telefon 78435771 eller mobil 91107903.

 

Sist oppdatert: 31. mars 2011

© felixiversen.no    Logg inn
Nettløsning: Jørn Holm • Webdesign: Bjerkli Bilde&Design